Chơi xổ số trên nền tảng Internet là không, chơi xổ số trên nền tảng Internet là phạm pháp?

chơi xổ số trên nền tảng Internet là phạm pháp?

Chơi xổ số trực tuyến có bất hợp pháp hay không tùy thuộc vào nơi bạn sống và loại xổ số bạn chơi. Ở một số nước và khu vực, chơi xổ số trực tuyến là hoàn toàn hợp pháp, trong khi ở một số nước, khu vực khác là bất hợp pháp.

hợp pháp quốc gia/khu vực

Chơi xổ số trên mạng là hợp pháp ở các nước sau đây:

Mỹ (hầu hết các bang)

Canada

Anh quốc

ai-len

úc

New Zealand

Nam phi

quốc gia/khu vực bất hợp pháp

Chơi xổ số trực tuyến là bất hợp pháp ở các nước sau đây:

Trung quốc

Nhật bản

Ấn độhttps://i01piccdn.sogoucdn.com/f7cdea6fd061556a?.png”/>

Ngay cả khi chơi xổ số trên mạng là hợp pháp, vẫn còn một số rủi ro. Những rủi ro này bao gồm:

nghiện

Mất tiền

Gian lận

tóm tắt

Chơi xổ số trực tuyến có bất hợp pháp hay không tùy thuộc vào nơi bạn sống và loại xổ số bạn chơi. Ở một số nước, chơi xổ số trực tuyến là hợp pháp, trong khi ở một số nước, chơi xổ số là bất hợp pháp. Điều quan trọng là kiểm tra luật pháp địa phương và hiểu được rủi ro trước khi chơi xổ số trực tuyến.