йӪҵز, cài đặt gói thiệt hại

cài đặt gói thiệt hại

Đôi khi tải về các gói cài đặt có thể bị hỏng, gây ra không thể cài đặt. Cần phải kiểm tra tính toàn vẹn của gói cài đặt trước khi tải về, bạn có thể thử tải về hoặc kiểm tra an ninh trước khi cài đặt.